transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Introduktion - Att skapa lärgemenskaper på nätet

Författare och institution:
Ove Jobring (Institutionen för arbetsvetenskap); Urban Carlén (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU) & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS)); Josefin Bergenholtz (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU))
Publicerad i:
O. Jobring & e. al (Eds.), Att skapa lärgemenskaper och mötesplatser på nätet, s. 15-26
ISBN:
91-44-04607-3
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Boken handlar om hur man kan utveckla nätbaserade lärgemenskaper och mötesplatser på nätet. Här behandlas lärgemenskaper som ett stöd vid utbildning och utveckling av distansutbildning men också inom olika verksamheter, där nätbaserade gemenskaper kan utvecklas som ett informellt stöd för kompetensutveckling. Boken belyser även aspekter som närvaro och anonymitet i nätbaserade gemenskaper samt användningen av synkrona teknologier, t.ex. videokonferens. Detta är den sista boken i en trilogi, där den första, Lärgemenskaper på nätet – en introduktion, utkom 2004 och beskrev varför och hur lärgemenskaper vuxit fram. Den andra boken, Att förstå lärgemenskaper och mötesplatser, publicerades 2005 och behandlade en rad aspekter utifrån vetenskapliga perspektiv samt förklarade närliggande fenomen. Tillsammans erbjuder böckerna en omfattande och god förståelse av uppkomsten och utvecklingen av lärgemenskaper och mötesplatser på nätet. Då användningen av nätbaserade gemenskaper blir en allt vanligare samarbetsform, är den här tredje boken tänkt att ge råd till dig som vill skapa mötesplatser och gemenskaper på nätet. Boken är användbar för utbildningsanordnare och kompetensutvecklare såväl inom skola som arbetsliv, samt för studenter inom området för IT och lärande. Oavsett om du arbetar med formell utbildning eller vill utveckla stöd för ett informellt kontinuerligt lärande, kan Att skapa lärgemenskaper och mötesplatser på nätet tillsammans med de andra två böckerna bidra till inspiration och vägledning i praktiskt skapande av kunskap och en ökad förståelse varför och hur människor lär tillsammans och möts på nätet.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Systemvetenskap, informationssystem och informatik ->
Informatik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
lärgemenskaper
Postens nummer:
52405
Posten skapad:
2007-10-09 15:23
Posten ändrad:
2010-04-01 16:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007