transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Valundersökningar ger mer underhållning än sanning

Författare och institution:
Mikael Gilljam (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Göteborgs-Posten, GP Debatt, 2006-09-03.,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
52296
Posten skapad:
2007-10-09 12:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007