transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Demokratisk samhällsplanering klämd mellan sköldar

Författare och institution:
Mikael Gilljam (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
I Blücher, Gösta & Graninger, Göran (red): Planering med nya förutsättningar. Ny lagstiftning, nya värderingar.,
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
52290
Posten skapad:
2007-10-09 12:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007