transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The social dimensions of research on music education in Scandinavia

Författare och institution:
Bengt Olsson (Högskolan för scen och musik)
Publicerad i:
Youth - music - socialization. Empirische Befunde und ihre Bedeutung für die Musikerziehung (Wien: Institut für Musiksoziologie), ( 6 )
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst ->
Musikvetenskap
Postens nummer:
52246
Posten skapad:
2007-10-09 10:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007