transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Swedish School Leaders Go Online

Författare och institution:
Urban Carlén (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU) & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS)); Ove Jobring (Institutionen för arbetsvetenskap)
Publicerad i:
Fifth International Conference on Networked Learning 2006, 10-12 April 2006, Lancaster University, UK,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
Postens nummer:
52211
Posten skapad:
2007-10-09 10:10
Posten ändrad:
2010-04-01 16:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007