transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Lithuania's children’s policy in the period of transition.

Författare och institution:
Dale Kabasinskaite (-); Maren Bak (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
International Journal of Social Welfare, 15 s. 247-256
ISSN:
1369-6866
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
Lithuania, children's rights, children's policy, welfare regimes
Postens nummer:
52168
Posten skapad:
2007-10-09 09:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007