transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Den o-orientaliserade Orienten. Reflektioner kring Johannes Kolmodins vetenskapliga, politiska och diplomatiska gärning

Författare och institution:
Elisabeth Özdalga (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Björk Micael och Flisbäck Marita (red.) I sitt sammanhang. Essäer om kultur och politik tillägnade Rolf Törnqvist, s. 132 - 163
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Symposion
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Postens nummer:
52141
Posten skapad:
2007-10-08 18:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007