transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Hidden Arab. A Critical Reading of the Notion of Turkish Islam

Författare och institution:
Elisabeth Özdalga (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Middle Eastern Studies, July 2006
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Postens nummer:
52111
Posten skapad:
2007-10-08 16:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007