transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Politiker tycker om demokrati

Författare och institution:
Mikael Gilljam (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Statsvetenskaplig Tidskrift , 108 s. 172-179
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
52108
Posten skapad:
2007-10-08 16:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007