transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Post-1945 Development of Economics and Economists in Sweden

Författare och institution:
Bo Sandelin (Institutionen för nationalekonomi med statistik); Nikias Sarafoglou (-); Ann Veiderpass (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
The Post-1945 Development of Economics in Europe, Edited by A.W. Bob Coats, s. 42-66
ISBN:
0-415-20291-4
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Routledge
Förlagsort:
London and New York
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia ->
Vetenskapshistoria
Postens nummer:
52063
Posten skapad:
2007-10-08 15:34
Posten ändrad:
2015-02-02 12:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007