transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Religious Norms and Labour Supply of Married Women in Sweden

Författare och institution:
Bengt Haraldsson (Institutionen för nationalekonomi med statistik); Per-Ola Maneschiöld (-)
Publicerad i:
Finnish Economic Papers, 20 ( 1 )
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
52051
Posten skapad:
2007-10-08 15:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007