transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Skatteverkets möjligheter till värderingskorrigeringar

Författare och institution:
Nick Dimitrievski (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
IUR-information, Institutet för Utländsk Rätt, ( 10 ) s. 4-8
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Postens nummer:
51906
Posten skapad:
2007-10-08 11:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007