transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Politik, mobilitet och miljö. Om den historiska framväxten av ett ohållbart transportsystem

Författare och institution:
Gunnar Falkemark (Statsvetenskapliga institutionen)
ISBN:
91-7844-716-X
Publikationstyp:
Bok
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
51893
Posten skapad:
2007-10-08 11:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007