transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Skatteverkets möjligheter till värderingskorrigeringar

Författare och institution:
Nick Dimitrievski (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Retsvidenskabeligt Tidsskrift, s. 19-27
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Postens nummer:
51891
Posten skapad:
2007-10-08 11:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007