transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Influence of Ideas in Decision-Making: Olof Palme and Swedish Foreign Policy 1965-1975

Författare och institution:
Ann-Marie Ekengren (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Uppsats presenterad vid statsvetenskapliga förbundets årsmöte i Karlstad, oktober 2006,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
51881
Posten skapad:
2007-10-08 10:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007