transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Risk att feministisk forskning självdör

Författare och institution:
Lena Wängnerud (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Statsvetenskaplig tidskrift , 2006:1 s. 111-113
ISSN:
0039-0747
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
51863
Posten skapad:
2007-10-08 10:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007