transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Psychological aspects of discontinuation of in vitro fertilization treatment

Författare och institution:
Catharina Olivius (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Barbro Fridén (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Gunilla Borg (-); Christina Bergh (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi)
Publicerad i:
Fertil Steril, 81 ( 2 ) s. 276
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
A considerable number of patients discontinue in vitro fertilization treatment because of psychological reasons.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Female, Fertilization in Vitro/*psychology, Humans, Patient Dropouts/*psychology, Treatment Failure
Postens nummer:
51860
Posten skapad:
2007-10-08 10:28
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007