transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Transparency, Publicity, Accountability – The missing links

Författare och institution:
Daniel Naurin (Statsvetenskapliga institutionen & Centrum för Europaforskning (CERGU))
Publicerad i:
Swiss Political Science Review, 12 ( 3 )
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
51845
Posten skapad:
2007-10-08 10:05
Posten ändrad:
2010-02-24 16:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007