transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Evolution of drug-metabolizing CYP genes: phylogenetic reflections of the vertebrate CYP 1-3 gene families

Författare och institution:
Malin C. Celander (Zoologiska institutionen); J. Stegman (-)
Publicerad i:
SCREENING:trends in drug discovery , 3 s. 34-35
ISSN:
1616-5888
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Farmaceutisk vetenskap ->
Biofarmaci
Nyckelord:
Evolution, drug-metabolizing, CYP genes, phylogenetics
Postens nummer:
51840
Posten skapad:
2007-10-08 09:54
Posten ändrad:
2010-12-27 09:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007