transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Är civilisationen onaturlig? Några reflektioner kring Elin Wägners och Rosa Mayreders civilisationskritik

Författare och institution:
Katarina Leppänen (Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, idéhistoria)
Publicerad i:
Kvinnorna skall göra det! Den kvinnliga medborgarskolan på Fogelstad - som idé, tex och historia, s. 9-22
ISBN:
91-89615-05-0
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Samtidshistoriska institutet
Förlagsort:
Södertörn
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Övrig annan humaniora
Postens nummer:
51821
Posten skapad:
2007-10-08 09:27
Posten ändrad:
2010-01-20 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007