transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ethical Issues in Violence and Injury Prevention

TEACH-VIP. Training Educating and Advancing Collaboration in Health on Violence and Injury Prevention

Författare och institution:
Nora Machado Des Johansson (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
TEACH-VIP. Training Educating and Advancing Collaboration in Health on Violence and Injury Prevention,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
TEACH-VIP is a comprehensive injury prevention and control curriculum which has been developed through the efforts of WHO and a network of global injury prevention experts. The course material is designed around a classroom instruction model, with PowerPoint slide presentations and supporting lecture notes which address a wide variety of topics relevant to injury prevention and control.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Nyckelord:
violence prevention, ethics
Postens nummer:
51780
Posten skapad:
2007-10-07 15:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007