transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Om dagens vetenskapliga rasism inom biomedicinsk forskning

Författare och institution:
Nora Machado Des Johansson (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Makt, kultur och kontroll över invandrares livsvillkor. Multidimensionella perspektiv på strukturell diskriminering i Sverige, s. 99-119
ISBN:
0585-5551
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
STUDIA SOCIOLOGICA UPSALIENSIA
Förlagsort:
Uppsala
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi ->
Folkhälsomedicinska forskningsområden
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER)
Nyckelord:
ras, etnicitet, medicin, forskning, Sverige
Postens nummer:
51775
Posten skapad:
2007-10-07 15:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007