transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Service och demokrati

Författare och institution:
Lennart Nilsson (Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS) & Förvaltningshögskolan)
Publicerad i:
Svensk samhällsorganisation i förändring: Västsverige vid millennieskiftet (red. L. Nilsson), s. 257-278
ISBN:
91-89673-05-0
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
CEFOS och SOM-Institutet
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Postens nummer:
51767
Posten skapad:
2007-10-07 08:20
Posten ändrad:
2010-02-26 14:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007