transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Laser surgery and optical trapping in a laser scanning microscope

Redaktör(er):
Jan Scrimgeour (Institutionen för fysik (GU)); Emma Eriksson (Institutionen för fysik (GU)); Mattias Goksör (Institutionen för fysik (GU))
ISBN:
0091-679X
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Atom- och molekylfysik och optik ->
Optisk fysik
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Den kondenserade materiens fysik ->
Biologisk fysik
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biofysik
Postens nummer:
51744
Posten skapad:
2007-10-05 21:11
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007