transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

From dynamical to non-dynamical twists

Författare och institution:
E. Karolinsky (-); Alexander Stolin (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU); V. Tarasov (-)
Publicerad i:
Letters in Mathematical Physics, 71 ( 3 ) s. 173-178
ISSN:
0377-9017
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We provide a construction which gives a twisting element for a universal enveloping algebra starting from a certain dynamical twist. This construction is a quantization of the analogous quasi-classical process given in [Karolinsky and Stolin, Lett. Math. Phys. 60 (2002), 257-274]. In particular, we reduce the computation of the twisting element for the classical r-matrix constructed from the Frobenius algebra the maximal parabolic subalgebra of sl(n) related to the simple root alpha(n-1), to the computation of the universal dynamical twist for sl(n).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Postens nummer:
51712
Posten skapad:
2007-10-05 16:39
Posten ändrad:
2013-08-19 11:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007