transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Stora regionala skillnader i attityden till flyktingar

Författare och institution:
Marie Demker (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Holmberg, S och L. Weibull (red) Du stora, nya värld SOM-rapport 39, SOM-institutet,
ISBN:
91 89673 09 3
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
51669
Posten skapad:
2007-10-05 14:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007