transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ferroelectricity, SSFLC, bistability and all that

Författare och institution:
Ingolf Dahl (Institutionen för fysik (GU))
Publicerad i:
arXiv.org,
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
In the book “Ferroelectric and Antiferroelectric Liquid Crystals” by S. T. Lagerwall, the concept “polar liquid crystals” is proposed for the concept earlier known as “ferroelectric liquid crystals”, reserving the word “ferroelectric liquid crystals” for the case of “surface stabilization”. Thus Lagerwall in this way, by redefinition, becomes the coinventor of “ferroelectric liquid crystals”. The trouble is that a closer look on the invention reveals a state of bad logic and a total confusion. The concepts “polar”, “ferroelectric”, “hysteresis”, “SSFLC” and “bistability” are essential in the writing of Lagerwall, but these words are not used in a rigorous way. Also the pictorial evidence used by Lagerwall to illustrate the discovery of surface stabilized liquid crystals raises several questions. An alternative view of the physics of SSFLC cells is presented.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Atom- och molekylfysik och optik ->
Optisk fysik
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Den kondenserade materiens fysik ->
Ytor och mellanytor
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Den kondenserade materiens fysik ->
Mesoskopisk fysik
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Materialteknik ->
Annan materialteknik ->
Funktionella material
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Annan teknik ->
Övrig annan teknik ->
Materialfysik med ytfysik
Nyckelord:
Ferroelectric, Antiferroelectric, Liquid Crystals, polar, SSFLC
Postens nummer:
51664
Posten skapad:
2007-10-05 14:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007