transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Citizens’ assessment of deliberative participation

Författare och institution:
Marcia Grimes (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Riskcom 2006. Göteborg, August 30-September 2.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
51661
Posten skapad:
2007-10-05 14:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007