transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Myosin storage myopathy with cardiomyopathy

Författare och institution:
Homa Tajsharghi (Institutionen för biomedicin, avdelningen för patologi); Anders Oldfors (Institutionen för biomedicin, avdelningen för patologi); M. Swash (-)
Publicerad i:
Neuromuscul Disord, 17 ( 9-10 ) s. 725-725
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
51654
Posten skapad:
2007-10-05 14:24
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007