transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Urinary incontinence – classification, diagnosis and treatment strategies. The Orion pharma journal of urology.

Författare och institution:
Ralph Peeker (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi)
Publicerad i:
The Orion pharma journal of urology,
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Urologi och njurmedicin ->
Urologi och andrologi
Postens nummer:
51635
Posten skapad:
2007-10-05 14:01
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007