transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Rhetoric and Practice of Institutional Reform. Modern Immigrant Policy in Sweden

Författare och institution:
Carl Dahlström (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Presented at the biannual meeting of the Council for European Studies, Chicago, March 29—April 2 2006,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
51626
Posten skapad:
2007-10-05 13:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007