transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Big Cuts, Little Time: Welfare State Retrenchment in Sweden

Författare och institution:
Carl Dahlström (Statsvetenskapliga institutionen)
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Ytterligare information:
Center for European Studies Working Paper Series 128. Cambridge: Harvard University.
Postens nummer:
51614
Posten skapad:
2007-10-05 13:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007