transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Will Citizens Take No for an Answer? On the Problem-Solving Capacity of Procedural Fairness Theory

Författare och institution:
Peter Esaiasson (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Presented at European University Institute, May 2006,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
51611
Posten skapad:
2007-10-05 13:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007