transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Inför arbetsförmedlaren är vi alla lika? Om etnisk diskriminering på den svenska arbetsmarknaden

Författare och institution:
Peter Esaiasson (Statsvetenskapliga institutionen); Christina Ribbhagen (Statsvetenskapliga institutionen)
ISBN:
91-38-222598-0
Publikationstyp:
Bok
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
51607
Posten skapad:
2007-10-05 13:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007