transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

• The Politics of Taxation – Ideas, Interests, and the Potential Indivisibility of States

Författare och institution:
Anna Persson (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Prepared for presentation at the Department of Political Science, Göteborg University,
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Ytterligare information:
Konf. i January 10th, 2006
Postens nummer:
51590
Posten skapad:
2007-10-05 12:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007