transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

• Ethnic Diversity and Tax Compliance in a Comparative Perspective

Författare och institution:
Anna Persson (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
IPSA's Meeting, Fukuoka, Japan, July, 2006 ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
51584
Posten skapad:
2007-10-05 12:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007