transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

What explain attitude towards tax levels? A multi tax comparison

Författare och institution:
Sverker C. Jagers (Statsvetenskapliga institutionen); Henrik Hammar (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi); Katarina Nordblom (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
Annual conference in Environmental Economics, Kyoto, July 2006,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
51575
Posten skapad:
2007-10-05 11:59
Posten ändrad:
2008-01-09 15:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007