transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Difficulties in the development of histological scoring of the inflamed temporal arteries in giant cell arteritis.

Författare och institution:
A Bharadwaj (-); B Dasgupta (-); K Wolfe (-); Claes Nordborg (Institutionen för laboratoriemedicin , Avdelningen för patologi); Elisabeth Nordborg (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning)
Publicerad i:
Rheumatology (Oxford, England), 44 ( 12 ) s. 1579-80
ISSN:
1462-0324
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Biopsy, Humans, Observer Variation, Retrospective Studies, Severity of Illness Index, Temporal Arteries, pathology, Temporal Arteritis, pathology
Postens nummer:
51522
Posten skapad:
2007-10-05 08:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007