transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Väg E6 : undersökta boplatser och aktivitetsytor längs sträckan Geddeknippeln-Kallsås : arkeologisk slutundersökning : Skredsvik socken, Hogstorp 2:1, Kallsås 1:8, 1:9, RAÄ 38, 327, 426 samt 430 (Rapport. Bohusläns museum, 2005:63)

Författare och institution:
Oscar Ortman (Institutionen för arkeologi och antikens kultur)
ISBN:
1650-3368
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Bohusläns museum
Förlagsort:
Uddevalla
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi ->
Arkeologi, nordeuropeisk
Postens nummer:
51493
Posten skapad:
2007-10-04 22:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007