transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The role of logic today

Författare och institution:
Dag Westerståhl (Filosofiska institutionen)
Publicerad i:
Masses of Formal Philosophy, red. V. F. Hendriks och J. Symons, Automatic Press / VIP,
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
Presents the author's view of the role of logic, and more generally of formal methods, in philosophy today.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
formal methods, philosophy
Postens nummer:
51482
Posten skapad:
2007-10-04 19:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007