transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mobility and Media Convergence

Författare och institution:
Urban Nuldén (Institutionen för informatik); Andreas Nilsson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)); Daniel Olsson (-)
Publicerad i:
Proceedings of IRIS 2001,
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Medieteknik ->
Information Technology
Postens nummer:
51459
Posten skapad:
2007-10-04 16:52
Posten ändrad:
2013-04-25 08:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007