transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Activity Visualization and Formative Assessment in Virtual learning Environments

Författare och institution:
Urban Nuldén (Institutionen för informatik); Christian Hardless (-)
Publicerad i:
'TheTenth International Conference on College Teaching and Learning, s. 117-126
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1999
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Medieteknik ->
Information Technology
Postens nummer:
51431
Posten skapad:
2007-10-04 16:06
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007