transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Thematic Modules in an Asynchronous Learning Network: A Scandinavian perspective on the design of introductory courses

Författare och institution:
Urban Nuldén (Institutionen för informatik)
Publicerad i:
Group Decision and Negotiation, 8 ( 5 ) s. 391-408
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1999
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Medieteknik ->
Information Technology
Postens nummer:
51428
Posten skapad:
2007-10-04 16:03
Posten ändrad:
2010-01-26 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007