transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Fritidssituation hos makar till strokedrabbade ett år efter partnerns stroke

Författare och institution:
Gunilla Forsberg-Wärleby (Institutionen för klinisk neurovetenskap & Institutionen för arbetsterapi och fysioterapi); Anders Möller (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Christian Blomstrand (Institutionen för klinisk neurovetenskap)
Publicerad i:
AT-Forum. 21-22 April 2005. Stockholm. Sverige.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Neurologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi ->
Folkhälsomedicinska forskningsområden
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Arbetsterapi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Familjeforskning
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Handikappsforskning
Nyckelord:
Leisure, Adaptation, Psychological, Adult, Aged, Caregivers/*psychology, Cerebrovascular Accident/*psychology, Female, Humans, Life Change Events, Male, Middle Aged, Psychological, Personal Satisfaction, Quality of Life, Spouses/*psychology, Stress, Psychological/prevention & control/psychology, Sweden, Time Factors
Postens nummer:
51395
Posten skapad:
2007-10-04 15:31
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007