transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Evolution of Knowledge Management

Systems Needs to be Managed

Författare och institution:
Rikard Lindgren (Institutionen för informatik); Christian Hardless (-); Kalevi Pessi (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)); Urban Nuldén (Institutionen för informatik)
Publicerad i:
. Journal of knowledge management practice,
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Medieteknik ->
Information Technology
Postens nummer:
51354
Posten skapad:
2007-10-04 14:26
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007