transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Understanding and learning about project failure and escalation: Simulation in action

Författare och institution:
Urban Nuldén (Institutionen för informatik); Helana Scheepers (-)
Publicerad i:
Journal of Information Systems Education,
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Medieteknik ->
Information Technology
Postens nummer:
51352
Posten skapad:
2007-10-04 14:21
Posten ändrad:
2010-01-26 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007