transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Makar till strokedrabbade: Psykologiskt välbefinnande och livstillfredsställelse.

Författare och institution:
Gunilla Forsberg-Wärleby (Institutionen för klinisk neurovetenskap & Institutionen för arbetsterapi och fysioterapi)
Publicerad i:
Incitament, ( 1 ) s. 55-57
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Neurologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi ->
Folkhälsomedicinska forskningsområden
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Arbetsterapi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Tillämpad psykologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Familjeforskning
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Handikappsforskning
Nyckelord:
Activities of Daily Living, Adaptation, Psychological, Adult, Aged, Caregivers/*psychology, Cerebrovascular Accident/*psychology, Depression/psychology, Female, Humans, Life Change Events, Male, Mental Health, Middle Aged, Psychological, Personal Satisfaction, Quality of Life, Spouses/*psychology, Stress, Psychological/prevention & control/psychology, Sweden, Time Factors
Postens nummer:
51329
Posten skapad:
2007-10-04 13:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007