transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Närståendes situation

Författare och institution:
Gunilla Forsberg-Wärleby (Institutionen för klinisk neurovetenskap & Institutionen för arbetsterapi och fysioterapi)
Publicerad i:
Socialstyrelsens riktlinjer för strokesjukvård: medicinskt och hälsoekonomiskt faktadokument,
ISBN:
91-85482-06-4
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Socialstyrelsen
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Neurologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi ->
Folkhälsomedicinska forskningsområden
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Arbetsterapi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Tillämpad psykologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Familjeforskning
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Äldre och åldrande
Postens nummer:
51318
Posten skapad:
2007-10-04 13:47
Posten ändrad:
2010-02-23 14:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007