transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bits and Pieces of Information in Police Practice

Författare och institution:
Urban Nuldén (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)); Erik Borglund (-)
Publicerad i:
Proceedings of IRIS29,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Medieteknik ->
Information Technology
Postens nummer:
51303
Posten skapad:
2007-10-04 13:23
Posten ändrad:
2010-04-30 13:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007