transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Comparison of methods for polycythemia rubra vera-1 mRNA quantification in whole-blood leukocytes and purified granulocytes

Författare och institution:
Lars Palmqvist (Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk kemi/transfusionsmedicin); P. Goerttler (-); Carina Wasslavik (Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk kemi/transfusionsmedicin); P. Johansson (Institutionen för invärtesmedicin); Björn Andreasson (-); Soodabeh Safai-Kutti (Institutionen för invärtesmedicin); Jack Kutti (Institutionen för invärtesmedicin); H. L. Pahl (-); Anne Ricksten (Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk kemi/transfusionsmedicin)
Publicerad i:
Clin Chem, 50 ( 3 ) s. 644-7
ISSN:
0009-9147 (Print)
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Adult, Aged, Female, Granulocytes/metabolism, Humans, Isoantigens/*blood/genetics, Leukocytes/*metabolism, Male, Membrane Glycoproteins/*blood/genetics, Middle Aged, Polycythemia Vera/*blood, RNA, Messenger/*blood, Receptors, Cell Surface, Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction, Thrombocytosis/blood
Postens nummer:
51268
Posten skapad:
2007-10-04 10:25
Posten ändrad:
2016-08-30 15:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007